شعر در مورد اسم ساحل

شعر در مورد اسم ساحل ,شعر درباره اسم ساحل,شعر برای اسم ساحل,شعر در باره اسم ساحل,شعر با اسم ساحل,شعر درمورد اسم ساحل,شعر با کلمه ساحل,شعر با کلمه ی ساحل,شعری در مورد اسم ساحل,شعری درباره اسم ساحل,شعری برای اسم ساحل,شعر درباره ی اسم ساحل,شعر در مورد نام ساحل,شعر برای نام ساحل,شعر درباره نام ساحل,شعر با نام ساحل,شعر درمورد نام ساحل

شعر در مورد اسم ساحل

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد اسم ساحل برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

چون نمی آید به ساحل غرقه دریای عشق

می زند بیهوده از بهر چه چندین دست و پا

شعر روزگار , شعر در مورد روزگار , شعر درباره روزگار , شعر در وصف روزگار

شعر در مورد اسم ساحل

شعر صلح و آشتی , شعر در مورد صلح و آشتی , شعر درباره صلح و آشتی , شعر در وصف صلح و آشتی

خط برآوردی و عاشق کشتی آخر کرد عشق

غرقه در دریا تو را آسوده در ساحل مرا

شعر حضرت ابوالفضل العباس , شعر در مورد حضرت ابوالفضل العباس , شعر درباره حضرت ابوالفضل العباس , شعر در وصف حضرت ابوالفضل العباس

شعر درباره اسم ساحل

شعر ثروت , شعر در مورد ثروت , شعر درباره ثروت , شعر در وصف ثروت

غرفه ام در گوهر و در بس که چشم خون فشان

از تک بحر دلم گوهر به ساحل ریخته

شعر حضرت فاطمه , شعر در مورد حضرت فاطمه , شعر درباره حضرت فاطمه , شعر در وصف حضرت فاطمه

شعر برای اسم ساحل

شعر حضرت زینب , شعر در مورد حضرت زینب , شعر درباره حضرت زینب , شعر در وصف حضرت زینب

تعالی الله از آن دریا که از وی این در یکتا

برای تاج شاهان روزگار آورده بر ساحل

شعر ماه آبان , شعر در مورد ماه آبان , شعر درباره ماه آبان , شعر در وصف ماه آبان

شعر در باره اسم ساحل

شعر ماه آذر , شعر در مورد ماه آذر , شعر درباره ماه آذر , شعر در وصف ماه آذر

نمیگیرد قراری دل طپد تا کی برین ساحل

چه سازد (فیض) این ماهی غم دریای او دارد

شعر تواضع , شعر در مورد تواضع , شعر درباره تواضع , شعر در وصف تواضع

شعر با اسم ساحل

شعر مو , شعر در مورد مو , شعر درباره مو , شعر در وصف مو

بحر و هجران رو نهد در وصل و ساحل رو دهد

پس بروید جمله عالم لاله و ریحان ما

شعر تابستان , شعر در مورد تابستان , شعر درباره تابستان , شعر در وصف تابستان

شعر درمورد اسم ساحل

شعر یلدا , شعر در مورد یلدا , شعر درباره یلدا , شعر در وصف یلدا

گر چه صدف ز ساحل قطره ربود و گم شد

در بحر جوید او را غواص کآشنا شد

شعر اعتماد , شعر در مورد اعتماد , شعر درباره اعتماد , شعر در وصف اعتماد

شعر با کلمه ساحل

شعر روزه , شعر در مورد روزه , شعر درباره روزه , شعر در وصف روزه

رهایی می دهد درد طلب دل را ازین عالم

به ساحل می برد این موجه بی تاب کشتی را

شعر سفر , شعر در مورد سفر , شعر درباره سفر , شعر در وصف سفر

شعر با کلمه ی ساحل

شعر ماه شهریور , شعر در مورد ماه شهریور , شعر درباره ماه شهریور , شعر در وصف ماه شهریور

به ساحل می تواند برد رخت از فیض یکرنگی

چو موج آن کس که سامان می دهد از آب کشتی را

شعر طبیعت , شعر در مورد طبیعت , شعر درباره طبیعت , شعر در وصف طبیعت

شعری در مورد اسم ساحل

شعر ماه تیر , شعر در مورد ماه تیر , شعر درباره ماه تیر , شعر در وصف ماه تیر

خس و خاشاک ساحل این سخن با موج می گوید

که در دریا برون آیی اگر بی دست و پا گردی

شعر امام محمد باقر , شعر در مورد امام محمد باقر , شعر درباره امام محمد باقر , شعر در وصف امام محمد باقر

شعری درباره اسم ساحل

شعر پدر و دختر, شعر در مورد پدر و دختر, شعر درباره پدر و دختر, شعر در وصف پدر و دختر

با ازل گوید ابد کین نا امید از ساحل است

کر کند در بحر علمت گوهر اول شناه

شعر زن, شعر در مورد زن, شعر درباره زن, شعر در وصف زن

شعری برای اسم ساحل

شعر توبه , شعر در مورد توبه , شعر در وصف توبه , شعر درباره توبه

محیط قطره نتواند شدن چشم حباب من

ز من احوال این دریای بی ساحل چه می پرسی؟

شعر زیبایی , شعر در مورد زیبایی , شعر در وصف زیبایی , شعر درباره زیبایی

شعر درباره ی اسم ساحل

شعر زلف , شعر در مورد زلف , شعر در وصف زلف , شعر درباره زلف

نمی آید به ساحل کشتی از آب تنک سالم

بزن بر قلب خم، از ساغر و مینا چه می خواهی؟

شعر نامردی , شعر در مورد نامردی , شعر در وصف نامردی , شعر درباره نامردی

شعر در مورد نام ساحل

شعر وفاداری , شعر در مورد وفاداری , شعر در وصف وفاداری , شعر درباره وفاداری

درون دل بود یار از جهان گر چه می خواهی؟

گهر در سینه بحرست از ساحل چه می خواهی؟

شعر هنر و هنرمند , شعر در مورد هنر و هنرمند , شعر در وصف هنر و هنرمند , شعر درباره هنر و هنرمند

شعر برای نام ساحل

شعر وداع , شعر در مورد وداع , شعر در وصف وداع , شعر درباره وداع

حریف این جهان بی سر و بن نیستی صائب

چرا بیرون ازین دریای بی ساحل نمی آیی؟

شعر هجرت , شعر در مورد هجرت , شعر در وصف هجرت , شعر درباره هجرت

شعر درباره نام ساحل

شعر همدلی , شعر در مورد همدلی , شعر در وصف همدلی , شعر درباره همدلی

گوهری نیست اگر رشته امید ترا

گنه توست که چون موج به ساحل زده ای

شعر یمن , شعر در مورد یمن , شعر در وصف یمن , شعر درباره یمن

شعر با نام ساحل

شعر یادگاری , شعر در مورد یادگاری , شعر در وصف یادگاری , شعر درباره یادگاری

زان به چشم تو صدف جلوه گوهر دارد

که سراپرده چو کف بر سر ساحل زده ای

شعر بهار , شعر در مورد بهار , شعر در وصف بهار , شعر درباره بهار

شعر درمورد نام ساحل

شعر راه , شعر در مورد راه , شعر در وصف راه , شعر درباره راه

جان قدسی در تن خاکی دو روزی بیش نیست

موج دریا دیده در ساحل نمی گیرد قرار

شعر رهایی , شعر در مورد رهایی , شعر در وصف رهایی , شعر درباره رهایی

شعر در مورد اسم ساحل

شعر ذلت , شعر در مورد ذلت , شعر در وصف ذلت , شعر درباره ذلت

به ساحل گر روم بهتر که دریای وصالش را

ز طوفانی که دارد در قفا پرشور می بینم

شعر ساز , شعر در مورد ساز , شعر در وصف ساز , شعر درباره ساز

شعر درباره اسم ساحل